Nederlandse organisaties bundelen hun krachten

Op 13 januari 2021 hielden zeven organisaties die zich bezighouden met sociale inclusie van migranten, vrouwen en andere groepen in Nederland een kennismakingsbijeenkomst. Verschillende partijen, waaronder het Internationaal Vrouwen Centrum, hebben tijdens de bijeenkomst informatie gedeeld over hun activiteiten en de projecten die ze hebben uitgevoerd om integratie, gelijkheid, ondernemersgeest en onafhankelijkheid van vrouwen, kinderen en migranten te bevorderen.

Het netwerk is bedoelt om een nauwere samenwerking te bewerkstelligen en zo verschillende benaderingen te combineren om migrantenvrouwen mondiger te maken en om Erasmus + -projecten uit te voeren.

Meer informatie kunt u vinden op deze pagina: http://www.projectsforyou.eu/

(Dit netwerk is onderdeel van de uitvoering van het Erasmus+ Strategisch Partnerschapsproject “Migrantenvrouwen mondig maken door ondernemerschapsvaardigheden te ontwikkelen”. Nr.2020-1-NL01-KA204-064642.)

Internationaal Vrouwen Centrum
IJsselmeerstraat 154
1784 MA Den Helder
Telefoon: 0223 – 634216

Onze openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 16.00 uur

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Volg ons op onze socials: