Vacature: Bestuursvoorzitter

‘’Het is onze missie vrouwen te empoweren naar sociale zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid!’’

Het IVC is op zoek naar een enthousiaste, betrokken bestuursvoorzitter. Als lid van het dagelijks bestuur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee voor de stichting.

  Klaar voor de start

  Wat zijn je taken? Als voorzitter van het IVC:

  • zorg je dat de statuten en alle regels en bepalingen worden nageleefd;
  • zie je toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
  • stuur je het dagelijks en algemeen bestuur van de stichting aan;
  • bereid je de bestuursvergadering voor, stel je (samen met de secretaris) een agenda op en zit je de vergaderingen voor;
  • bevorder je een efficiënt en plezierig vergader klimaat;
  • bewaak je de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleid van de stichting;
  • zorg je voor een goede interne en externe vertegenwoordiging van het bestuur;
  • bevorder je de samenwerking tussen de stichting en de ketenpartners;
  • voer je éénmaal per jaar een functioneringsgesprek met de vaste medewerkers;
  • draag je zorg voor personeelsbeleid van de vaste medewerkers;
  • signaleer je problemen en draag je bij aan oplossingen;
  • ben je medeondertekenaar van officiële stukken.

  Wat zijn je competenties? Je bent / je kunt / je hebt:

  • ervaring en affiniteit met bestuurswerk en sluit de missie van het IVC in het hart;
  • in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties;
  • de organisatie intern én extern vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uitdragen;
  • samenwerking stimuleren, taken delegeren en de medebestuursleden inspireren;
  • een teamspeler met goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • flexibele instelling;
  • relevante juridische kennis;
  • bij voorkeur woonachtig en/of bekend in de gemeente Den Helder;
  • gemiddeld één dagdeel per week (16 tot 20 uur per maand) beschikbaar;
  • van onbesproken gedrag en bereid om (op onze kosten) een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

  Over het IVC

  Het Internationaal Vrouwen Centrum is een open centrum dat zich al bijna 40 jaar inzet voor de integratie, participatie en emancipatie van vrouwen in Den Helder, zowel voor vrouwen met als zonder migratieachtergrond. Iedere vrouw kan binnenlopen voor kennismaking en het leggen van contacten. Het IVC werkt met een zelf ontwikkeld Participatie Ladder Model. Door deelname aan de diverse cursussen, activiteiten, trainingen en projecten die het IVC biedt kunnen de vrouwen zich ontwikkelen, en kan iedere vrouw op haar eigen niveau uitstromen. Het uitstroomniveau zal voor de één vrijwilligerswerk zijn en voor de ander verdere scholing, stage, of betaald werk.

  Het IVC werkt samen met diverse andere maatschappelijke partners, hetgeen doorverwijzen gemakkelijk maakt. De dagelijkse leiding van het IVC ligt bij een directeur die verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en goed werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming en de totstandkoming van het meerjarenbeleid als afgeleide van de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Den Helder.

  Heb je belangstelling?

  Ben jij de gezochte kandidaat voor deze vrijwilligersvacature? E-mail ons jouw CV en jouw motivatie via i.vrouwen@kpnmail.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor deze specifieke sollicitatieprocedure.

  Sluitingsdatum: 22 oktober 2021 De gesprekken staan gepland voor begin november 2021.

  Voor vragen over deze vacature kun je ook contact met ons opnemen via e-mail: i.vrouwen@kpnmail.nl