Re-intergreren bij het IVC

Heb jij een uitkering van het UWV vanuit de WIA, WA-jong, of Ziektewet? Meld je dan aan bij ons!

OF Werk jij bij het UWV en wil je een kandidaat aanmelden voor een re-integratie traject? Hier vind je meer informatie.


Leren en werken in een vrouwvriendelijke, veilige omgeving.

Het Internationaal Vrouwen Centrum heeft 4 re-integratie contracten gegund gekregen met
een raamovereenkomst. We mogen vrouwen begeleiden in het versterken van werknemersvaardigheden.

Dit zijn onze vier re-integratie trajecten: Modulaire Re-integratie, Werkfit maken, Referentieprojecten Naar
Werk en Praktijkassessment.

MODULAIRE RE-INTEGRATIE
Het opbouwen van een arbeidsritme;
Wij kunnen je helpen bij het opbouwen van een arbeidsritme. Je leert deel te nemen aan een
georganiseerde activiteit. Door je competenties die je hier opdoet af te laten tekenen door je
cursusleider verzamel je bewijslast, bouw je een (nieuw) sociaal netwerk op, waardoor je
zelfverzekerder in het leven komt te staan.

Verbeteren van je persoonlijke effectiviteit;
Wij kunnen je helpen je fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen en te verbeteren. Met een eigen plan van aanpak leer je je bewust te worden van je eigen wens(en), deze reëel te maken je netwerk in kaart te brengen en je wens te vervullen.

In beeld brengen van je arbeidsmarktpositie;
Door het doorlopen van het traject krijg je een realistische kijk op je eigen capaciteiten in relatie tot de eisen van de arbeidsmarkt. Het resultaat is dat je in staat bent om op structurele basis deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis. Je bent in staat om zelfstandig activiteiten binnen en buiten je eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden. Dit doe je door deel te nemen aan een groepsactiviteit waarbinnen je op je eigen niveau leert en jezelf empowerd.

WERKFIT worden
Naast het opbouwen van een arbeidsritme leer je werken onder leiding en toezicht;
zelfstandig uitvoeren van taken en opdrachten. Je start of vervolgd het traject van onbeloond verrichten van arbeid met behoud van uitkering. Je verricht arbeidstaken op verschillend niveau (afhankelijk van draagkracht én wat jij leuk vindt). Deze taken kunnen administratief, facilitair, kinderoppas, balie taken (4 niveaus), registratie, communicatie etc. zijn. Alle taken worden opgenomen in een af te tekenen bewijslast document. Zo kan je opklimmen. Dit heeft als groot voordeel dat de taken maatwerk zijn en er kleine successen behaald worden
waardoor je in je kracht gaat staan. Zo vergroot jij je uitstroom naar betaald werk zonder hulp.


REFERENTIEPROJECTEN NAAR WERK
Wanneer je empowerd bent en de weg weet naar hervatten van werk door onze begeleiding en training, dan kun je meedraaien in onbetaald werk op de werkvloer. Je werkt eerst begeleid door een ervaren kracht en vervolgens zelfstandig. Je kunt kiezen uit een groep draaien, de balie runnen, in de kinderopvang of communicatie werken of werken als administratieve kracht. Hierna volgt uitstroom naar hervatten van dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer.


REFERENTIEPROJECT PRAKTIJKASSESSMENT
Wil jij inzicht in de basis van een loopbaan oriëntatie in je competenties op eigen werk -en denkniveau?  Met het doorlopen van het EVC traject en het daarbij behorende assessment verkrijg je een realistische kijk op de eigen capaciteiten (zelf-, sociale-, methodische- en vak competenties), in relatie tot de eisen van de arbeidsmarkt. Trainer en training ondersteunen je bij een zoekrichting die past bij jouw opleiding, interesses, affiniteit en werkervaring. Dit doen wij op eigen denk- en werkniveau. De maximale groepsgrootte is 8 personen.

Wij werken met een wetenschappelijk gevalideerd model. Dit houdt in dat onze resultaten bewezen succesvol zijn. Het resultaat van het IPM (het IVC Participatieladder Model) is aangetoond in landelijk en Europees wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van dit model helpen wij vrouwen zichzelf te ontwikkelen. Stijgen op de ladder, persoonlijke groei, staat hierbij centraal. De werkwijze is maatwerk en duurzaam omdat het werkt met gepersonaliseerd leren en uitstromen op eigen denk- en werkniveau.

Wil je meer informatie?
Neem contact met ons op of kom langs tijdens onze openingsuren.

Internationaal Vrouwen Centrum
IJsselmeerstraat 154
1784 MA Den Helder
Telefoon: 0223 – 634216

Onze openingstijden: 
Maandag, t/m vrijdag:
09.00 – 16.00 uur.

Home

Wie zijn wij

Activiteiten

Actueel

Contact

Privacyverklaring

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Volg ons op onze socials: