Projecten en samenwerkingen

Het Internationaal Vrouwen Centrum werkt samen met organisaties en bedrijven om haar doelstellingen te bereiken. Op deze pagina leest u meer over deze samenwerkingen en over onze verschillende projecten, die zowel een lokale als internationale impact hebben.

Lokale projecten

Een re-intergratietraject bij het IVC

Het Internationaal Vrouwen Centrum heeft 4 re-integratie contracten gegund gekregen met
een raamovereenkomst. We mogen vrouwen begeleiden in het versterken van werknemersvaardigheden.

Heb jij een uitkering van het UWV vanuit de WIA, WA-jong, of Ziektewet? Meld je dan aan bij ons! 

Innovatieproject SAMEN staan we sterk in opleiding en zorg!

Aristozorg, Zorggroep Tellus, Woonzorggroep SAMEN, Internationaal Vrouwen Centrum Den Helder, gemeente Den Helder

Zorg wordt steeds complexer en urgenter. Dit komt deels door de vergrijzing binnen Europa, deels door een veranderende zorgvraag. Daarnaast is een direct gevolg van de vergrijzing dat er steeds meer werk is dat gedragen wordt door minder mensen; er is een schaarste aan werknemers in diverse branches, zo ook in de zorg. Het IVC werkt samen met zorginstellingen om dit probleem op te lossen. En vrouwen krijgen de kans om aan de slag te gaan binnen een bloeiende sector!

Project ‘Dementie bij ouderen met een migrantenachtergrond’

In samenwerking met Geriant.

In een meerjaren samenwerking hebben Geriant en het IVC de krachten gebundeld in het organiseren van mini-symposia en voorlichtingsbijeenkomsten voor zorginstanties die werken met migranten én voor etnisch–religieuze organisaties in Den Helder. Hierbij werkt het IVC tevens samen met het regionaal Platvorm Relationeel en Eergerelateerd Geweld.

Project ‘Armoedebestrijding in Achterstandswijken’

In samenwerking met HKN Huisartsen.

Het uitgangspunt van het gezamenlijk project van HKN – IVC is het in kaart brengen van de problematiek die zorgverleners tegenkomen in achterstandswijken en hoe wij hun daarbij kunnen helpen.

Landelijke projecten

E-learning Intercultureel Vakmanschap

In samenwerking met Kennisplatform Intergratie en Samenleving (KIS)

Het Internationaal Vrouwen Centrum heeft meegewerkt aan de e-learning Intercultureel Vakmanschap voor wijkteams in Nederland, van KIS Movisie in Utrecht.  

Veel sociaal professionals worstelen met de grote diversiteit van hun cliënten. Hoe om te gaan met al die verschillen? Om professionals te ondersteunen heeft KIS een nieuwe e-learningmodule over intercultureel vakmanschap ontwikkeld voor professionals in het sociaal domein.

Kennisplatform Intergratie en Samenleving

Europese projecten

Het Internationaal Vrouwen Centrum Den Helder is partner in twee lopende Europese projecten. Dit zijn Key Action 2 (KA2) projecten vanuit Cinop Erasmus+. Beide projecten zijn in het voorjaar van 2017 van start gegaan.

VINCE

 http://vince.eucen.eu

VINCE is een ERASMUS+ project dat bedoeld is om trainingsmateriaal te ontwikkelen voor universitair personeel dat werkt in processen van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) en Validatie van Niet-formeel en Informeel Leren (VNIL) met migranten- en/of vluchtelingenstudenten.

Het doel is om universitair personeel te voorzien van instrumenten om beter voorbereid te zijn op het werken met nieuwkomers die toegang willen krijgen tot het hoger onderwijs (HO) en die meer bewust willen zijn van en geïntegreerd willen worden in de Europese samenleving.

ReTraVaSSEV

http://skillsforyou.eu

Retravassev staat voor Recognition, Training and Validation of Soft Skills for Employability of Vulnerable Groups en is een Handleiding voor Soft Skills Training voor trainers die werken met kwetsbare groepen.

De belangrijkste doelstelling van het ReTraVaSSEV-project is het aanreiken van relevante en kwalitatief hoogstaande soft skills voor kwetsbare groepen met als doel economische inzetbaarheid, betere sociale integratie en succesvol onderwijs. Op deze manier zal de lokale cohesie worden versterkt en zal de samenleving profiteren van het beschikbare potentieel.

Ook samenwerken met het IVC? Neem contact met ons op!
T: 0223 – 634216

Internationaal Vrouwen Centrum
IJsselmeerstraat 154
1784 MA Den Helder
Telefoon: 0223 – 634216

Onze openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 16.00 uur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Volg ons op onze socials: