VINCE

http://vince.eucen.eu | vince@eucen.eu

VINCE is een ERASMUS+ project dat bedoeld is om trainingsmateriaal te ontwikkelen voor universitair personeel dat werkt in processen van Erkenning van Verworven Competenties (EVC) en Validatie van Niet-formeel en Informeel Leren (VNIL) met migranten- en/of vluchtelingenstudenten.

Het doel is om universitair personeel te voorzien van instrumenten om beter voorbereid te zijn op het werken met nieuwkomers die toegang willen krijgen tot het hoger onderwijs (HO) en die meer bewust willen zijn van en geïntegreerd willen worden in de Europese samenleving.

VINCE-outputs en tools

Gedurende drie jaar werk heeft VINCE ruimte gecreëerd voor het bespreken en delen van situaties en oplossingen tussen VNIL-professionals en heeft het een aantal tools geproduceerd voor HE-validatieprofessionals die met nieuwkomers werken. Het uiteindelijke doel was om tools te bieden die (a) nieuwkomers een kans geven om te integreren in onze samenleving, (b) processen kunnen versnellen en (c) VNIL-professionals kunnen voorbereiden op het aanpakken van de genoemde uitdagingen.

Dit zijn de belangrijkste outputs die VINCE produceert om validatieprofessionals die met nieuwkomers werken te ondersteunen:

  • Landenprofielen – het project heeft de door eucen’s project OBSERVAL-Net ontwikkelde landeninformatiebladen herzien en bijgewerkt tot een nieuwe set van 33 landenprofielen die illustreren hoe de VNIL-praktijk en -procedures in HE in heel Europa worden geïmplementeerd.

 

  • Casestudies van validatiepraktijken – deze documenten illustreren de ervaringen van validatieprofessionals en vluchtelingen met betrekking tot validatie- en erkenningsprocedures. Ze gaan vergezeld van een commentaarrapport waarin de belangrijkste kenmerken van de verzameling worden samengevat en waarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen worden getrokken.

 

  • Richtlijnen voor personeel in het hoger onderwijs om migranten en vluchtelingen te helpen – dit zijn sjablonen voor IHO’s, met veelgestelde vragen (FAQ’s) van vluchtelingen en migranten over 5 verschillende gebieden (Welkom in Europa, Welkom in dit land, Welkom in het hoger onderwijs in Europa, Welkom in deze instelling, Welkom bij Validatie). Professionals uit het hoger onderwijs kunnen de sjablonen gebruiken en aanpassen op basis van de specificaties van hun land en/of instelling. De sjablonen zijn beschikbaar in EN, DE, DK, ES, GR, FR, IT, NL, NO, SI, HU en kunnen worden gedownload voor direct gebruik of aanpassing.

 

  • Prototype Training Course for Higher Education staff to help migrants and refugees – dit is een generieke Professional Development Course (CPDC) met als doel de lezer te voorzien van inzichten en ideeën voor het ontwikkelen van personeelstrainingen voor validatieprofessionals die werken met kandidaten uit andere landen tijdens hun aanpassingsproces aan onze samenleving. Het bevat verwijzingen naar de andere door VINCE ontwikkelde instrumenten en voorbeelden uit de collectie van de casestudies. Het prototype is beschikbaar in EN, FR, DE, DK.

 

  • Beleidsaanbevelingen – deze aanbevelingen stellen manieren voor om met de erkenning van de vaardigheden van nieuwkomers om te gaan. Het document is gericht aan beleidsmakers, instellingen voor hoger onderwijs en beroepsonderwijs en aan nieuwkomers in Europa, in de verwachting dat de aanbevelingen in aanmerking worden genomen en vervolgens worden overgenomen. Dit document is beschikbaar in EN, FR en DE.
 

Alle resultaten van VINCE zijn beschikbaar op de website van het project https://vince.eucen.eu/.

 

VINCE | Validation for inclusion of new citizens in Europe 580329-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN http://vince.eucen.euvince@eucen.eu

Project coordinated by The European Commission. Support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Internationaal Vrouwen Centrum
IJsselmeerstraat 154
1784 MA Den Helder
Telefoon: 0223 – 634216

Onze openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 16.00 uur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Volg ons op onze socials: