Pré EVC training: Sta in je Kracht! Spreek je Uit!

Wil jij meer in je kracht staan en beter adequaat en ad rem reageren in de Nederlandse taal? Nee kunnen zeggen, assertiever worden, meer voor jezelf opkomen? Wil je weten hoe je je droom kunt verwezenlijken en hoe je je netwerk daarvoor kunt inzetten?

Kom dan naar onze pré EVC training Sta in je Kracht. Spreek je Uit!

Spreek je Uit! is een interactieve taal en presentatie training waarbij de deelnemer zich bewust wordt van zichzelf, de mensen om zich heen, het eigen kunnen en de eigen wensen. De deelnemer leert spelenderwijs ageren op levensechte situaties, zonder de eigen identiteit en achtergrond los te hoeven laten. De deelnemer leert eigen doelen te stellen en te bepalen.

Het Internationaal Vrouwen Centrum hanteert een leermethode die gericht is op de participatieladder. De deelnemer volgt haar weg op de ladder vanuit ‘geïsoleerd’ naar sociale activering en waar mogelijk naar werk, in zes treden. Tussen elke trede ligt een aantal te volgen activiteiten, cursussen en trainingen. Op deze manier kan de deelnemer opklimmen op de ladder. Het IVC gaat uit van de slogan: ‘Wat wil ik?’ ‘Wat heb ik hier voor nodig?’ ‘Hoe ga ik zorgen dat ik hier in slaag?