Innovatieproject SAMEN staan we sterk in opleiding en zorg!

Deelnemende organisaties: Aristozorg, Zorggroep Tellus, Woonzorggroep SAMEN, Internationaal Vrouwen Centrum Den Helder, gemeente Den Helder
Projectleider: Marlies Pfann, IVC
Bestuurlijk trekker: Petra Okker, Aristozorg

Zorg wordt steeds complexer en urgenter. Dit komt deels door de vergrijzing binnen Europa, deels door een veranderende zorgvraag. Daarnaast is een direct gevolg van de vergrijzing dat er steeds meer werk is dat gedragen wordt door minder mensen; er is een schaarste aan werknemers in diverse branches, zo ook in de zorg.

Om actief en constructief te blijven is het belangrijk te anticiperen op tekorten door te kijken welke doelgroepen nog ingezet kunnen worden.

Onder de mensen met een migrantenachtergrond liggen kansen. Deze doelgroep is deels kort in Nederland en op zoek naar opleiding en werk. Door de verandering in de nieuwe wet inburgering wordt er niet alleen gekeken naar de kostwinnaar binnen het gezin maar wordt er gekeken naar de mens als individu. Daardoor wordt de focus mede gelegd op vrouwen (In het verleden waren vooral de mannen in beeld als kostwinnaar omdat zij eerder in Nederland waren en/of de rolverdeling in het gezin traditioneel is).

Een bijkomend voordeel is dat de doelgroep gemotiveerd is en zij een groot deel van onze steeds multicultureler wordende samenleving innemen.

Waarom deze deelnemende organisaties?

Het Internationaal Vrouwen Centrum is dé spil in educatief volwassenen onderwijs in de Noordkop. Zij vertegenwoordigt bovendien alle etnisch religieuze organisaties van de Kop van Noord Holland en meer dan 100 verschillende nationaliteiten.

De keuze van de zorginstellingen is logisch omdat zij een deel van de Kop vertegenwoordigen en zij al geconfronteerd worden met tekorten van personeel; zij kunnen mensen met verschillende werkervaring, kennis en kunde opleiden. Dat kan variëren van huishoudelijke activiteiten, zorgopleidingen, medische en paramedische behandelfuncties, alsook staffuncties op gebied van personeelszaken, ICT en financiën.

Doelstelling:

Opzetten van een duurzaam opleidingstraject vanuit het IVC richting de zorgorganisaties in de vier Kop-gemeenten.

 

Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit mensen met een etnische achtergrond.  We streven naar een 2 groepen bestaande uit ieder 6 personen per groep (= 12 mensen) te laten starten in 2022.  Daarna volgt een evaluatie en een advies hoe dit opleidingstraject duurzaam georganiseerd kan worden. 

Delen en beschikbaar regio

Beschrijf de producten en manieren waarop andere organisaties kennis kunnen nemen van de resultaten en welke deelbare producten het project oplevert voor anderen: middels voortgangsrapportage kan men hier kennis van nemen. Daarnaast zal gekeken worden hoe dit voortraject kan toeleiden naar de afspraken die over plaatsing van studenten in LWWL.

Communicatie: Voor het project worden een aantal communicatiekanalen ingezet vanuit alle drie de instellingen. Er wordt gebruik gemaakt van analoge pr (persberichten, nieuwsbieven e.d.) en digitale sociale media (websites, Facebookpagina’s en Instagram).

Successen kunnen door andere organisaties overgenomen worden door gebruik te maken van de blauwdruk die wij via de kanalen vrijgeven.

Internationaal Vrouwen Centrum
IJsselmeerstraat 154
1784 MA Den Helder
Telefoon: 0223 – 634216

Onze openingstijden: 
Maandag, t/m vrijdag:
09.00 – 16.00 uur.

Home

Wie zijn wij

Activiteiten

Actueel

Contact

Privacyverklaring

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Volg ons op onze socials: