Bestuur en directie

Het Internationaal Vrouwen Centrum is een stichting met een bestuur op afstand. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting. Het bestuur bestaat uit 6 leden die op vrijwillige basis bestuurlijk hun deskundigheid inzetten. Hoofdtaken van het bestuur zijn o.a. het vaststellen van inhoudelijk en financieel beleid en het controleren van de dagelijkse leiding.

Beloningsbeleid bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur en een directie. 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers 2. De directie van de stichting bestaat uit 1 directeur die bezoldigd wordt conform CAO Sociaal Werk

Het bestuur

 • Controleert en beoordeelt de directeur;
 • stelt begroting en werkplan vast;
 • neemt kennis van periodieke voortgangsrapportages;
 • stelt beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen vast;
 • neemt kennis van inhoudelijke beleidsontwikkelingen.
Het bestuur van het IVC kent maximaal 7 bestuursleden. Bestuursleden worden geworven op grond van relevante kennis en/of vaardigheden op gebied van het op afstand besturen van een professionele organisatie. De directeur is gemandateerd om op te treden als werkgever en bestuurder in de zin van de CAO.

Het bestuur van IVC bestaat uit:

 •  A. Houtkooper (voorzitter)
 • M.M.G. van den Broek (secretaris)
 • D.M. Kok (penningmeester)
 • C.M. Borst- Bruijstens (alg. bestuurslid)
 • P.R. Moltmaker (alg. bestuurslid)

 Directie

 • De leiding van het IVC is sinds 01-01-2002 in handen van Marlies Pfann, directeur.

Klik hier om onze jaarrekening 2022 (.pdf) te downloaden. 
Klik hier om het jaarverslag van 2022 (.pdf) te downloaden.
Klik hier voor ons ANBI status formulier

Internationaal Vrouwen Centrum
IJsselmeerstraat 154
1784 MA Den Helder
Telefoon: 0223 – 634216

Onze openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 16.00 uur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Volg ons op onze socials: