Armoedebestrijding in Achterstandswijken

In samenwerking met HKN Huisartsen

Het uitgangspunt van het gezamenlijk project van HKN met het IVC is het in kaart brengen van de problematiek die zorgverleners tegenkomen in achterstandswijken en hoe wij daarbij kunnen helpen.

In 2019 hebben wij twee bijeenkomsten gehouden:

Interactieve voorlichtingsbijeenkomst voor migranten
‘Hoe werkt de gezondheidszorg in Nederland, route en wegwijzer.’

Mensen die nieuw zijn in Nederland of leven in een gesloten gemeenschap, weten nog niet altijd even goed de weg in de gezondheidszorg in Nederland. De doelgroep leeft veelal op of onder het bestaansminimum en is laag opgeleid. Het kan zijn dat deze groep mensen niet weet dat zij voor kleine problemen ook naar de huisarts toe kunnen of de ernst van het probleem niet kunnen inschatten. Ook kan het zijn dat zij in het thuisland een andere route volgden. Voor deze problematiek van de doelgroep zetten HKN en IVC een gezamenlijk project op ten dienste van de Helderse gezondheidszorg (werkdrukvermindering) en gemeenschap.

Het is belangrijk dat er inzicht komt in het gezondheidssysteem in Nederland; dat er voorlichting komt over hoe we in Nederland gebruik maken van huisartsen, huisartsenposten en ziekenhuizen. Deze voorlichting wordt gegeven aan de deelnemers van het IVC en andere geïnteresseerden.

Naast de voorlichting over het gezondheidssysteem in Nederland en de te volgen route, is het van belang te praten in een interactieve setting over achterliggende problematiek achter de ‘kwaal’ waarmee de patiënt naar de huisarts gaat. Is er slechts sprake van hoofdpijn of is er thuis of binnen de gemeenschap iets aan de hand waardoor de hoofdpijn veroorzaakt wordt? Hierin willen we taboedoorbrekend te werk gaan.

Huisarts Annabel de Wandele heeft eerder meegewerkt aan soortgelijke onderzoeken en projecten. Zij zal een deel van de presentatie op zich nemen en een kort ‘spreekuur’ houden op het IVC waar iedere geïnteresseerde deelnemer vragen of problemen kan neerleggen.

Programma training zorgverleners:
‘Inzet Intercultureel Vakmanschap in de Zorg.’

Het IVC heeft voor het project een interactief programma opgezet voor medewerkers in de zorg. Het programma bestaat uit een voorlichtingsdeel Intercultureel Vakmanschap; de verschillen in opvatting en denken over zorg, welzijn en hulpverlening in westerse (ik culturen) en niet westerse culturen (wij culturen). Hierdoor ontstaat bewustwording en leren ‘we’ elkaars spelregels kennen, waardoor er meer begrip is en anders met elkaar kan worden omgegaan hetgeen uiteindelijk kan resulteren in betere dienstverlening en werkdrukvermindering.

Internationaal Vrouwen Centrum
IJsselmeerstraat 154
1784 MA Den Helder
Telefoon: 0223 – 634216

Onze openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 16.00 uur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Volg ons op onze socials: